Transport

Zagadnienia związane z transportem odgrywają istotną rolę w działalności gospodarczej niemal każdego przedsiębiorcy.

Rosnący popyt na różnego rodzaju towary stawia nowe wyzwania dla przedsiębiorców zajmujących się organizacją transportu, przewozem oraz magazynowaniem towarów.

Dynamika zmian w samym sektorze, wahania nastrojów gospodarczych oraz rosnąca konkurencja zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym wymaga nieustannego czuwania nad jakością świadczonych usług, ciągłego ich doskonalenia oraz szybkiego reagowania na potrzeby samego rynku oraz Klientów.

Świadczenie usług prawnych dla przedsiębiorców działających w sektorze TSL wymaga od prawników specjalistycznej wiedzy prawniczej zarówno z zakresu prawa polskiego, jak i międzynarodowego oraz znajomości specyfiki przedmiotowego sektora.

W celu wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Klientów w strukturze BCLA działa wyodrębniony zespół doświadczonych prawników doradzających klientom z sektora TSL.

Prawnicy BCLA zapewniają kompleksową pomoc prawną przy realizacji następujących zagadnień:

  • przygotowywanie i negocjowanie umów przewozowych, spedycyjnych, logistycznych oraz umów związanych z zapewnieniem infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług, w szczególności floty pojazdowej oraz obiektów magazynowych;
  • redagowanie regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług;
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym w szczególności związanych z odpowiedzialnością spedytora / przewoźnika za szkody w transporcie;
  • opiniowanie wymogów warunkujących podjęcie i wykonywania przez Klientów usług w odniesieniu do poszczególnych kategorii towarów;
  • reprezentowanie Klientów w negocjacjach warunków umów ubezpieczenia z zakresu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz w sprawach reklamacyjnych.

Działania prawników BCLA skupiają się zawsze na znalezieniu i przygotowaniu indywidulanych rozwiązań prawnych dopasowanych do modelu biznesowego Klienta, zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań ekonomicznych oraz aktualnej sytuacji sektora TSL.