Energetyka

BCLA podziela entuzjazm swoich Klientów w przedmiocie realizacji projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, a tym samym świadcząc usługi prawne, odpowiada na aktualne zapotrzebowanie Klientów i rynku.

Branża energii odnawialnej jako młoda dziedzina ma ogromny potencjał, który pomagamy rozwijać Klientom, w tym wiodącej na światowym i polskim rynku firmie energetycznej inwestującej w energetykę wiatrową. Ponadto, BCLA współpracuje z dwiema dużymi grupami deweloperskimi na polskim rynku przygotowującymi do budowy projekty wiatrowe i fotowoltaiczne.

Niemal od początku rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, czyli od ponad 7 lat prawnicy BCLA świadczą pełną obsługę prawną w zakresie realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej i fotowoltaicznej, z uwzględnieniem ich charakterystyki i problematyki. Z uwagi na fakt, iż są to długoletnie projekty wspieramy Klientów podczas całego procesu, w szczególności dokładając wszelkich starań w celu umożliwienia im realizacji zamierzeń inwestycyjnych w sektorze OZE.

BCLA świadczy usługi prawne na etapie deweloperskiego przygotowania inwestycji, począwszy od uzyskania tytułu do nieruchomości poprzez postępowania administracyjne w zakresie wydania decyzji środowiskowych, uchwalenia studiów kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych, a także pozwoleń na budowę.

Wspieramy podmioty z branży OZE w uzyskaniu warunków przyłączeniowych do polskiej sieci elektroenergetycznej i bierzemy aktywny udział w opracowaniu i wynegocjowaniu umów przyłączeniowych.

W sposób kompleksowy prowadzimy postępowania koncesyjne przed Urzędem Regulacji Energetyki.

W aktywny sposób uczestniczymy w spotkaniach konsultacyjnych z mieszkańcami gmin, na terenie których planowane są projekty inwestycyjne, a także wspieramy organy gmin przekazując im naszą wiedzę w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego.

BCLA wspierając działania prawne Klientów, podziela także ich troskę o środowisko naturalne.