Aktualności

2018-04-06

W dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z nowelizacją, przedsiębiorcy będą podlegać nowym obowiązkom.

O szczegółach tych zmian i o tym co one oznaczają dla przedsiębiorców dowiemy się z artykułu autorstwa adwokata Michała Bisiorka oraz aplikant radcowskiej Agaty Wysoczyńskiej na portalu eGospodarka.pl.

http://www.prawo.egospodarka.pl/147823,Zmiany-w-ustawie-KRS-nowe-obowiaz...

2018-01-10

Przedstawiamy najnowszy artykuł autorstwa wspólnika BCLA adwokata Michała Bisiorka i aplikanta adwokackiego Dominiki Bury, który ukazał się w styczniowym wydaniu magazyny Builder. 
Sankcje spowodowane budową obiektu budowlanego bez wymaganego pozwolenia na budowę albo z zaniechaniem zgłoszenia budowy są niezwykle dotkliwe, ponieważ poza odpowiedzialnością finansową ustawa przewiduje ograniczenie i pozbawienie wolności dla inwestora, zarządcy, a nawet nowego nabywcy obiektu.

2017-12-27

W drugiej części artykułu dla Nowego Markietingu adwokat Marcin W. Cieśliński oraz aplikant radcowski Agata Wysoczyńska przybliżają kwestie w jaki sposób po zarejestrowaniu znaki towarowe są chronione i od kiedy taka ochrona obowiązuje oraz jak może dojść do naruszeń.

https://nowymarketing.pl/a/16929,prawa-do-znakow-towarowych-warto-chroni...

 

 

2017-12-20

Reklamacje i roszczenia w międzynarodowym przewozie drogowym towarów zostały uregulowane w Konwencji CMR w sposób dość lakoniczny. Prowadzi to do sytuacji, iż w wielu przypadkach należy sięgać do wypracowanego w tym zakresie orzecznictwa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Dopiero prawidłowa wykładnia przepisów Konwencji CMR dokonana na bazie wydanych już orzeczeń może zapewnić pod względem formalnym skuteczność złożonej reklamacji.

2017-12-15

W czerwcu br. weszły w życie przepisy regulujące, m.in. zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą. Niewątpliwie są one korzystniejsze dla inwestorów. Skutkiem tego pogorszeniu może ulec pozycja podwykonawców - na ten temat adwokat Michał Bisiorek i apl. adwokacki Dominika Bura w najnowszym artykule dla PropertyNews.pl.

2017-11-24

Zasadniczo problem znaków towarowych nie jest nowy, ani odkrywczy i niemal każdy zapytany o tę kwestię, nawet intuicyjnie, jest świadom, że taka instytucja istnieje i w obrocie gospodarczym konieczne jest respektowanie cudzych znaków towarowych. Czym jest znak, jak wygląda procedura rejestracji znaku - w pierwszej części artykułu dla Nowego Markietingu wyjaśniają adwokat Marcin W. Cieśliński oraz aplikant radcowski Agata Wysoczyńska.

2017-11-03

Najem instytucjonalny ma na celu lepsze zabezpieczenie interesów wynajmującego i ochronę interesów osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych. Szczegóły novum na rynku najmów - dla HouseMarket.pl - przybliżają adwokat i wspólnik Agnieszka Adamczewska oraz aplikant adwokacki Dominika Bura z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy.

http://www.housemarket.pl/prawo_i_podatki/104/najem_instytucjonalny_mies...

2017-08-08

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, wprowadzająca liczne „nowości” w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji administracyjnej. Zmiany w kodeksie, które mają wpływ na proces budowlany dla portalu Muratoraplus, omawia radca prawny Anna Zawadzka-Grzesiak oraz aplikant adwokacki Karolina Kowalska.

2017-07-04

Podobno najbardziej podoba nam się to, co już kiedyś widzieliśmy albo słyszeliśmy.

Reklamy wydają się potwierdzać tę znaną tezę. Jakie są jednak granice inspiracji? Czy można wykorzystywać bohaterów znanego serialu w reklamie? - adwokat Małgorzata Kociszewska dla Nowego Marketingu.

2017-06-02

Powszechność dostępu do Internetu kusi, aby korzystać z milionów zdjęć publikowanych codziennie w sieci. Umieszczając zdjęcie na portalu społecznościowym, musimy liczyć się z udzieleniem szerokiej licencji Facebookowi albo Instagramowi. 

Czy jednak oznacza to, że tracimy całkowicie kontrolę nad utworami „wrzucanymi” do sieci? Jakie kroki podjąć, gdy zorientujemy się, że nasze zdjęcie, rysunek czy nasza twarz zostały wykorzystane bez uzyskania naszej zgody? - przybliża dla serwisu Media i Marketing Polska adwokat Małgorzata Kociszewska.

Strony